Escurçó 2.0.

Petita empresa familiar creada amb la Gemma, on hem deixen fer volar coloms i fer d'artesà SEO quan no em tenen penjat al telf planejant una bona estratègia comunicativa :)

Ens podeu trobar ací